Värdet av konst

Estetettorna från bild, dans, media och teaterprogrammet gör performance i Skulpturparken,
här utifrån Kaarina Kaikkonens A Path II
 
Nog har vi det bra som får vara med ungdomar och jobba med estetiska ämnen. Nästan tre timmar i skulpturparken med tio tvärgrupper, alltså i varje grupp elever från alla fyra programmen, som tillsammans tolkade en skulptur och sedan gjorde en performance i och kring den och i vissa fall med publiken som medaktörer. Detta för att tillsammans undersöka "på vilket sätt estetiska uttryck kan skapa mening och/eller kopplas till aktuella tankeströmningar.
 
Jag som stod för arrangemang med instruktioner och bussbokning, gruppindelning med mera var allra gladast över att vi hade fint väder. Ja förutom att eleverna hakade på, tog uppdraget på allvar och titttade och lyssnade på varandra. Sen ska de skriva reflektion och diskutera i en skrivuppgift.
 
Livets gång skildras vid Bigert och Bergströms skulptur. Koma- Amok...av...
 
...och på, av och på, igen och igen och igen
 
 
 
Performance pågår
 
Jean Henry`s Trajans shadow inspirerade eleverna till ett verk som handlade om en persons yngre jag, den lilla skuggan och ett äldre jag, den stora skuggan, där den stora blivit passiv och oengagerad medan den lilla representerade det dåliga samvetet, den godare delen, som till sist röt ifrån: Titta! Engagera dig!  Hjälp till! Lev!
 
Minst lika viktigt som ett engagerat performance är en engagerad och stöttande publik! 
 
Carina Gunnars Untitled med åtta badkar som använts i behandling av mentalsjuka på Umedalens sjukhus är alltid inspirerande att skapa utifrån
 
En ensam flicka på en sten, en del av Richard Noonas 58 meter long doubleline of double-boulders, representerar svenskens isolation och rädsla för närhet
 
Kring Buky Schwartz Forest Hill skapades ett verks som handlade om gruppnormer och utanförskap
 
En man som sägs jaga Pokemon i parken
 
 
En annan främmande man som genom sitt utseende och klädsel blev ett eget litet konstverk
 
#1 - - Elise:

Så häftiga konstverk! :)

#2 - - Anita BJ:

Så himla fina bilder! Och fint rapporterat. Kram