Mediekunskap åt gymnasieungdomar, välkomna till Midgårdsskolan!

 
Nästa läsår 2016-2017 kommer vi att ha ett filmspår på Estetik och medieprogrammet. Vi hoppas såklart att många ska välja programmet så att många får möjlighet att vara med och skapa berättelser härifrån Umeå, Västerbotten. De elever som väljer det spåret kommer också att ha våra duktiga film och tv-produktionslärare Fernando Altamirano och Daniel Rudstedt. Det klassiska mediespåret innehålller foto och grafisk formgivning men de kommer också att få prova på film i årskurs 1 med filmlärarna, i kursen Medieproduktion.
 
Jag tycker att fler ungdomar borde få MER mediekunskap, inte bara för att bli smartare mediekonsumenter utan också för att vara med och skapa bra medier, jobba kreativt och ha roligt. Världen behöver mediekritiska människor som är medvetna om yttrandefrihet, skillnad på public service och kommersiella medier, hur medierna fungerar i en diktatur och behovet av representation, och normers betydelse. Vårt samhälle behöver elever som läser estetiska ämnen för att skapa nytt, tänka utanför boxarna och skapa konst och uppfinningar.
 
 
Vi önskar också att fler ungdomar med invandrarbakgrund söker sig till vårt estetiska program så kan vi få ännu mer spännande berättelser och ännu kreativare skaparteam. Välkomna till Estetik och media på Midgårdsskolan!