Dag för samtycke på Midgårdsskolan

 
 
 
 
 

Idag har alla elever på Midgårdsskolan fått ta del av en temadag om samtycke, anordnad av en kommité bestående av elever från Midgårds elevkår och Tjegruppen. Det var representanter från Fatta som höll i det. Det var tydligt, enkelt, upplysande, övertygande och icket skuldbeläggande. Och som final visades den här suveräna filmen som gör det som verkat krångligt, väldigt enkelt, helt plötsligt.

De hade också en bra och tydlig genomgång av medias bild av sexuella övergrepp och vilka konsekvenser det får. De lyfte fyra tydliga problem:

1. Bilderna visar inte verkligheten. Artiklar om sexuella övergrepp illustreras ofta med bilder utomhus med element av asfalt, betong och parkmiljöer och med våldsamma bilder. De flesta övergrepp sker inomhus ofta hos offret eller förövaren. Den här bilden gör att en anmäld våldtäkt eller ett övergrepp som sker inomhus inte stämmer överens med mediebilden och därmed har svårare att ses som ett övergrepp. Mediebilden gör också att kvinnors rörelsefrihet begränsas, då man förväntas vara rädd för överfall med sexuellt våld.

2. I mediers rapportering fokuseras ofta på offret inte på förövaren. Det är offret som ska förändra sitt beteende; vara bättre klädd, inte vara ute sent, inte dricka alkohol etc. 

3. Dessutom skildras offer som ynkliga och utsatta, vilket de naturligtvis ofta också är men de kan också känna sig förbannade, starka och handlingskraftiga. De förväntas gråta, annars blir det ingen anmälan eller dom. Bilderna stigmatiserar offren med estetiska bilder på lidande kvinnor.

4. Medierna skapar gärna en bild av förövaren som ett monster, detta gör att, som i flera kända fall, omgivningen, poliser och rättsväsende kan tycka: Att de här unga männen är så snygga och välanpassade, att de knappast behöver våldta någon för att få sex. Läs Katarina Wennstams bok En riktig våldtältsman- En bok om samhället syn på våldtäkt. den är mycket bra.

Det kändes också coolt att både Ida Östensson och Cleo, Nathalie Missaoui, som var med och startade FATTA, faktiskt har gått på Midgårdsskolan. Men det visste föreläsarna inte om. Mer om Fatta här: fatta.nu

Så här stod det på Midgårdsskolans hemsida om dagen:

Tisdag 14 februari anordnas en temadag kring samtycke för eleverna i samtliga årskurser. Dagen anordnas av en kommité bestående av elever från Midgårds elevkår och Tjejgruppen.

Under dagen går alla klasser går på en föreläsning som hålls av Fatta. Föreläsningen är obligatorisk och finns i ditt schema.

  • Årskurs 1 -  kl. 08.30-10.00
  • Årskurs 2 -  kl. 10.30-12.00
  • Årskurs 3 -  kl. 13.00-14.30

Syftet med föreläsningen är att den ska vara ett komplement till skolans sexualundervisning med fokus på schysst sex, hälsosamma relationer och respekt. Det är också orsaken till att samtyckeskommitéen valt att lägga aktiviteterna på alla-hjärtans-dag.

Så här såg musikvideon ut som var med och lanserade Fatta, som nu är en egen medlemsförening.