Nalta kreativ


Del av den vinnande kampanjen i Nalta kreativs 48-timmars tävling
 
Bra kommunikation och bra reklam kan förändra världen och hur vi ser på den. Reklamens bilder omger oss överallt och hur de är utformade spelar roll för hur vi värderar oss själva och andra. Vilka får synas, vilka värderingar förmedlas, i vilken mån utmanas rådande normer. För att få bra kommunikation och reklam i samhället behövs duktiga kreatörer men också modiga, medvetna reklamköpare.
 
Åse Thelander på Jo kommunikation har dragit igång något som jag hoppas ska få fortsätta att utvecklas år efter år. Ett samarrangemang med Umeå kommun, Umeå universitet, Institutionerna för Informatik, Medie- och kommunikationsvetenskap, Tillämpad fysik och elektronik och Komet Kommunikation. Marknadsföreningen i Umeå bjöd in till ett lunchseminarie med Guldäggets projektledare Maja Siösteen. Mängder av elever på Umeå universitet hade anmält sig för att delta i tävlingen som AD, copy, projektledare-strateg eller producent. De tussades ihop i sju grupper som fick ta fram varsitt kampanskoncept för att locka målgruppen till att stödja Hjältarnas hus i Umeå. En annons skulle tas fram och digitala lösningar såsom film, appar, spel eller annat för att skapa engagemang och interaktivitet.
 
Maja höll en spännande föreläsning om arbetet med Guldägget

 
Kalle Jegers från Hello future i Skellefteå pratade om det nya medielandskapet, våra beteenden och hur man ska förhålla sig till det

 
 Här är de glada vinnarna
 
 och här Mamma Media som försöker hålla sig uppdaterad