Man lär så länge man har elever

Lydia, Sandra och Kajsa från EM3 tar del av utställningen KännbartVästerbottens museum
 
Vecka sju, många i Sverige har sportov nu, men här i norr är vi mitt i grottekvarnen, snurrandes i ekorrhjulet och förlorade i alla högar. Lika mycket som ska planeras, som ska följas upp, bedömas och dokumenteras. Man stirrar på dataskärmen tills ögonen blöder, ryggen kroknar och axlarna stelnar. Tio dagar innan lön och den kommer dessutom att vara reducerad på grund av min megaförkylning. Inte hinner jag ut och åka skidor heller....eller hinner..orkar inte, förmår inte, latmasken angriper och semmelsuget övertar. Ja, en semla, vilken bra idé!
 
MEN jag måste bara skriva hur häftigt det är att jobba med mina gymnasieelever; vilken förmån det är att få inblick i deras liv och tankar. Nu i vår är jag handledare och ansvarig för treornas gymnasiearbete. Det är en viktig uppgift, för eleverna måste få ett godkänt sådant för att få ut sin gymnasieexamen. Man kan bara sätta E som betyg vilket är godkänt, men för att uppnå det måste eleverna uppfylla vissa krav, och på Estetik och media innebär det bland annat att de ska vara med i slututställningen med sina arbeten. Nästa vecka ska de ha 30% seminarie, det innebär att de i mindre grupper ska presentera hur långt de har kommit nu, engagera sig i varandras arbeten och hjälpa till att ge idéer och ge nya perspektiv eller bara respons.
 
Jag tycker att det är sjukt spännande att handleda gymansiearbetet, en del elever är så självgående så de märker kanske inte ens av att jag handleder, men jag gillar diskussionerna, hur deras intresse kan bli ett konkret arbete och hur vi kan få det att passa in i programmål och en utställning. Eleverna väljer ganska ofta att fördjupa sig i något som är viktigt för dem, något som behöver komma ut, något som andra kan må bra av att veta. Och så himla mycket spännande JAG får lära mig på vägen.
 
I år ska det göras en tidning om intraversion, alltså att man är tillbakadragen - ett karaktärsdrag, det blir en pod om alopesi, en sjukdom som gör att man tappar lite eller allt hår, det blir en bok om hur det är att vara adopterad, fotoprojekt om genus, ett konstfotoprojekt stadsbyggnad och makt, en utställning om representation med bara rasifierade personer. Det är faktiskt fantastiskt ibland att vara lärare.
 
 
Så här ser instruktionen ut för seminariet:

 

 

steg 1

Var och en gör en kortfattad, 7-10 minuter, men förberedd beskrivning av arbetet utifrån projektplanens punkter; förstudie, avgränsning och metod, se nedan. Redovisa resultat så långt du har kommit. Här ska du försöka att vara färdig till 30%. Visa till exempel inspirationsmaterial, utgångsmaterial, klipp från filmer, skisser eller resultat från någon undersökning.

Vad behöver du för att komma vidare? Har du koll på tidsplanen? Ställ frågor till gruppen.

Förstudie

Gör en litteraturöversikt, sökning på Internet, kolla att intervjupersoner kan ställa upp, att material finns, att det tekniska fungerar mm.  Förstudien ska visa att projektarbetet går att genomföra.

Avgränsning

Beskriv vad ni tar med och vad ni utesluter, för att hinna på 100 timmar.

Metod

Beskriv hur ni ska lägga upp arbetet för att klara att lösa problemet.
Motivera ert val av arbetsmetoder och material. Beskriv arbetsfördelningen i gruppen - vem som gör vad.

 

steg 2

Var och en skriver ner frågor och tips till alla i gruppen. Skriv ner styrkor och vad ni tycker är bra och intressant men också risker, samt förslag på hur de kan minimeras. Beskriv vad du uppfattar som projektets USP (Unique Selling Points).

 

Var och en reflekterar över seminariet i loggen. Sammanfatta den respons ni fått och hur ni tänker tillvarata den. Lägg in skisser och källor i loggen också. Klart torsdag 25/2

 


Ingela Wall museipedagog berättar om utställningen för EM3
 
 
Avslutar med favoritmotiv

Det är mörkt ute. Jag har stannat kvar för länge på jobbet igen, för att jag ska hinna träna...eller kanske ska jag åka elljusspåret på Gammlia...eller tänk om Per har köpt semlor....
#1 - - Anita BJ:

Ja herregud, det är verkligen spännande ämnen de jobbar med. Vi skulle ha mer sånt i utbildningen.